Subvenció per a la substitució de finestres

La subvenció per a la substitució o canvi de finestres és una ajuda econòmica que proporciona l'estat per a la renovació d'elements d'aïllament tèrmic i acústic en habitatges. Això inclou la substitució de finestres antigues per noves finestres eficients energèticament, amb l'objectiu de reduir el consum d'energia i millorar la sostenibilitat dels edificis.

Informació actualitzada 30/11/2023

Els Ajuts a la Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges: Una Oportunitat fins al 30 de Juny de 2024

En un moment en què la sostenibilitat és més crítica que mai, la Generalitat de Catalunya ofereix una oportunitat excel·lent per als propietaris d'habitatges que busquen millorar la seva eficiència energètica. El Programa 4 d'ajuts forma part d'una iniciativa més àmplia per fomentar una Catalunya més verda i eficient.


Què és el Programa 4 d'Ajuts?

El Programa 4 d'ajuts és una iniciativa subvencionada que ofereix assistència financera als propietaris d'habitatges per realitzar millores en eficiència energètica. Aquestes millores poden incloure l'actualització d'instal·lacions antigues, l'aïllament tèrmic, la instal·lació de finestres d'alta eficiència i l'incorporació de sistemes d'energies renovables.

Terminis i Detalls Clau

L'ajut estarà disponible des de l'1 de gener de 2024 i continuarà fins al 30 de juny de 2024. És una finestra temporal que permet als sol·licitants planificar i executar els seus projectes de millora d'eficiència amb el suport financer necessari.

Qui pot beneficiar-se?

Aquest programa està dissenyat per a qualsevol propietari que vulgui fer la seva part per reduir la petjada de carboni del seu habitatge, alhora que potencialment redueix els costos energètics a llarg termini.

Com podeu aplicar?

Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica, simplificant el procés i fent-lo més accessible per a tots. Això demostra el compromís de la Generalitat amb la modernització i la facilitat d'ús dels serveis públics.

Per què és important actuar ara?

Amb la crescent incertesa en els mercats energètics globals i l'urgència del canvi climàtic, no hi ha millor moment per a actuar. Aquestes subvencions no només ofereixen suport financer, sinó que també promouen la conscienciació sobre l'eficiència energètica i l'impacte positiu que aquests canvis poden tenir en el medi ambient i en la vostra butxaca.

El Programa 4 d'ajuts és una oportunitat única per convertir els habitatges catalans en models d'eficiència i sostenibilitat. Amb un termini clar fins al 30 de juny de 2024, és el moment d'actuar i fer que el vostre habitatge sigui part de la solució al desafiament climàtic. No deixeu passar aquesta oportunitat de modernitzar la vostra llar i de contribuir a un futur més verd i sostenible per a Catalunya i per al món.

FINESTRES GIRONA: El Vostre Aliat en la Tramitació d'Ajuts per a la Millora de l'Eficiència Energètica 2024

A FINESTRES GIRONA, entenem la importància de tenir un habitatge energèticament eficient i el gran impacte que això pot tenir tant en el medi ambient com en la vostra economia domèstica. És per això que estem plenament compromesos a ajudar-vos a millorar la vostra llar i aprofitar al màxim els ajuts disponibles.

Amb l'anunci recent de la Generalitat de Catalunya sobre el Programa 4 d'ajuts, teniu l'oportunitat d'optar a subvencions per a millores en l'eficiència energètica del vostre habitatge fins al 30 de juny de 2024. I aquí és on FINESTRES GIRONA entra en joc.

En el marc del Programa 4 d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges, a FINESTRES GIRONA estem emocionats de poder oferir-vos la nostra experiència i serveis per transformar la vostra llar. Entenem que el procés pot semblar descoratjador, però no esteu sols. Col·laborem amb una empresa externa de total confiança per a l'assessorament expert i la tramitació d'ajuts, assegurant-vos que rebreu la millor orientació possible i que la vostra sol·licitud serà gestionada amb la màxima professionalitat.

Col·laboració amb Experts en Tramitació

L'empresa amb la qual col·laborem porta anys acumulant èxits en la realització de projectes similars. La seva experiència és garantia de tranquil·litat per als nostres clients, sabent que cada detall serà atès amb la màxima cura i atenció.

Subministrament i Instal·lació per part de FINESTRES GIRONA

Un cop la vostra sol·licitud està en marxa, FINESTRES GIRONA pren el relleu. El subministrament del producte i la instal·lació professional són els pilars de la nostra oferta. Ens encarreguem de proveir els materials de la més alta qualitat i de realitzar una instal·lació impecable, assegurant-vos que les millores no només compleixen sinó que superen les expectatives.

Compromís Amb la Qualitat i el Servei

La vostra satisfacció és la nostra prioritat. Hem realitzat un munt de projectes, i cada un d'ells ens ha servit per a perfeccionar encara més el nostre art. El nostre equip d'instal·ladors professionals és un reflex d'aquest compromís amb l'excel·lència.

Aprofiteu aquesta Oportunitat

El temps corre, i amb la data límit del 30 de juny de 2024, és essencial prendre accions aviat. A FINESTRES GIRONA, estem preparats per convertir la vostra visió d'un habitatge més sostenible en realitat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per començar a fer els primers passos cap a un futur més verd i eficient.

Nota: Aquest blog és una redacció de mostra basada en informació facilitada i no representa un document oficial. Per a consultes específiques i assistència personalitzada, contacteu directament amb FINESTRES GIRONA.

Accés Directe a la Informació Oficial

Per a més detalls sobre les subvencions i per consultar la documentació oficial, visiteu el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquí trobareu tota la informació rellevant i les últimes actualitzacions sobre el Programa 4 d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges.

A Espanya hi ha diverses subvencions i ajuts disponibles per al canvi de finestres de PVC o alumini, depenent de la Comunitat Autònoma on es resideixi i de les condicions específiques de cada programa. Alguns dels programes més comuns són:

Pla Renove de Finestres: aquest programa és una iniciativa del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana que té com a objectiu incentivar la renovació de finestres en habitatges i edificis. L'ajuda pot variar en funció de la Comunitat Autònoma, però sol ser d'entre 50 i 100 euros per finestra.

Ajuts de les Comunitats Autònomes: moltes Comunitats Autònomes ofereixen ajuts específics per al canvi de finestres. Per exemple, a la Comunitat de Madrid existeix el programa Renova el Teu Habitatge, que ofereix una subvenció de fins al 35% del cost de l'obra, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. A Catalunya, el programa Rehabilitació Energètica d'Edificis ofereix ajuts de fins al 50% del cost de l'obra.

Programes d'eficiència energètica: algunes empreses energètiques ofereixen programes d'eficiència energètica que inclouen el canvi de finestres. Aquests programes solen estar dirigits a clients que tenen contractada la tarifa regulada d'electricitat (PVPC) i poden incloure descomptes en la factura de la llum.

És important destacar que cada programa té els seus propis requisits i condicions específiques, per la qual cosa es recomana investigar i comparar diverses opcions abans de decidir quina és la millor per a cada cas.

La nostra proposta d'ajuda a la rehabilitació de habitatges en projecte de reforma

El PROGRAMA 4 és un programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici que s'ofereix als propietaris i comunitats de propietaris que desitgin dur a terme obres de millora i rehabilitació dels seus edificis. Aquest programa està dissenyat per fomentar la realització d'actuacions que millorin l'eficiència energètica dels edificis, així com per promoure l'accessibilitat i la habitabilitat dels mateixos.

Aquest programa d'ajuts ofereix una subvenció del 40% del cost total de l'actuació, amb un màxim de 7.500 € de cost subvencionable. Aquesta subvenció pot ser sol·licitada pels propietaris o comunitats de propietaris que desitgin dur a terme obres de rehabilitació als seus edificis.

Per poder accedir a aquest ajut, els propietaris o comunitats de propietaris han de complir una sèrie de requisits. En primer lloc, han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En segon lloc, han de presentar una memòria tècnica que justifiqui la necessitat de l'actuació i que descriu detalladament els treballs a realitzar. En tercer lloc, han de presentar un pressupost detallat dels costos de l'actuació.

Un cop presentada la sol·licitud, es realitzarà una inspecció tècnica de l'edifici per comprovar la necessitat i viabilitat de l'actuació. En cas de ser favorable, es procedirà a la concessió de la subvenció. Un cop concedida, els propietaris o comunitats de propietaris tindran un termini màxim de 12 mesos per realitzar les obres.

Entre les actuacions subvencionables es troben, per exemple, la millora de l'envelopant tèrmica de l'edifici, la substitució de les instal·lacions de climatització i la instal·lació de sistemes d'energia renovable. També s'inclouen actuacions per millorar l'accessibilitat de l'edifici, com la instal·lació de rampes o l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Amb aquest programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, es busca fomentar la realització d'obres que millorin l'eficiència energètica dels edificis i que promoguin l'accessibilitat i la habitabilitat dels mateixos. A més, es tracta d'una mesura que contribueix al desenvolupament sostenible i al cuidat del medi ambient, al fomentar la utilització d'energies renovables i la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis.

En resum, el PROGRAMA 4 és un programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici que ofereix una subvenció del 40% del cost total de l'actuació, amb un màxim de 3.000€ de cost subvencionable. Aquesta subvenció pot ser sol·licitada pels propietaris o comunitats de propietaris que desitgin dur a terme obres de rehabilitació en els seus edificis i compleixin els requisits exigits. Aquest programa és una mesura que contribueix al desenvolupament sostenible i al cuidat de l'entorn, al fomentar l'ús d'energies renovables i la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis.

A més, el PROGRAMA 4 és una iniciativa que pot tenir un impacte positiu en l'economia local, al generar ocupació i activitat econòmica en el sector de la construcció i la rehabilitació d'edificis. D'aquesta manera, es poden crear noves oportunitats d'ocupació i reactivar l'economia local, al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels veïns i es contribueix a la conservació del patrimoni urbà.

En definitiva, el PROGRAMA 4 és una oportunitat pels propietaris i comunitats de propietaris de millorar l'eficiència energètica dels seus edificis i de promoure l'accessibilitat i l'habitabilitat dels mateixos. Es tracta d'una iniciativa que contribueix al desenvolupament sostenible i al cuidat de l'entorn, i que pot tenir un impacte positiu en l'economia local. Per això, és important que es difongui i es doni a conèixer aquesta iniciativa entre els propietaris i comunitats de propietaris, perquè puguin aprofitar aquesta oportunitat i dur a terme les obres necessàries en els seus edificis.

Subvenció de finestres a Girona

A la província de Girona hi ha diverses opcions de subvenció per al canvi de finestres de PVC o alumini. Algunes de les opcions disponibles són:

Plan Renove de Finestres de la Generalitat de Catalunya: Aquesta iniciativa ofereix una ajuda de fins a 110 euros per finestra en el cas de canviar finestres d'alumini o de ferro, i de fins a 130 euros per finestra en el cas de canviar finestres de fusta. Per poder accedir a aquesta ajuda és necessari que l'habitatge tingui més de 10 anys i que les noves finestres compleixin amb uns criteris mínims d'eficiència energètica.

Programa Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE): Aquest programa ofereix ajudes per a la millora de l'eficiència energètica en edificis, que poden incloure el canvi de finestres. En el cas de particulars, l'ajuda pot ser de fins al 35% del cost total de l'obra, amb un límit màxim de 7.000 euros per habitatge. Per poder accedir a aquesta ajuda és necessari que l'habitatge tingui més de 10 anys i que es realitzi una millora energètica en almenys dos de les següents categories: envolvent tèrmic, il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària o energies renovables.

Ajuts municipals: Alguns ajuntaments de la província de Girona oferixen ajuts específics per al canvi de finestres. Per exemple, l'Ajuntament de Girona té una línia d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges, que inclou el canvi de finestres. L'ajuda pot ser de fins al 25% del cost total de l'obra, amb un límit màxim de 3.000 euros per habitatge.

És important destacar que cada programa té els seus propis requisits i condicions específiques, per la qual cosa es recomana investigar i comparar diverses opcions abans de decidir quina és la millor per a cada cas. A més, és important tenir en compte que alguns programes tenen terminis de sol·licitud limitats, per la qual cosa és important estar pendent de les convocatòries.

© Copyright 2022 Finestres Girona- Tots els drets reservats
Instal·lacions Finestres Girona - GRUP SEIAD - CIF: E72580863 
680 46 14 20 - Mossèn Pere Campolier 27, 17833, Fontcoberta
Avís Legal - Política de Cookies - Política de Privacitat